Huisregels Sportcentrum Calluna

Van harte welkom!

Wij stellen het op prijs als al onze bezoekers het in onze accommodatie naar de zin hebben, zodat door ieder gebruik gemaakt kan worden van onze faciliteiten. Daarom is er een aantal regels opgesteld. Wij vragen u onze huisregels te lezen en deze ook na te leven!

 • Aanwijzingen van het toezichthoudend personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Tijdens het verblijf in sportcentrum Calluna dient de volwassene voortdurend toezicht te houden op de onder zijn/haar leiding binnengekomen bezoeker(s).
 • Het meenemen of dragen van voorwerpen die breekbaar zijn, dan wel schade kunnen veroorzaken is verboden (glaswerk, spijkerbroek, sieraden etc.).
 • Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of nabij de kleedaccommodatie op te houden.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in ons centrum niet getolereerd. Bij ongewenste intimiteiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Kinderen zonder zwemdiploma dienen in de gehele accommodatie (kleedkamer, douche, toilet, zwemzaal) gebruik te maken van zwembandjes. Toezicht door ouder blijft noodzakelijk! Bandjes zijn eventueel te koop aan de receptie.
 • Bezoekers de lijden aan hartaandoeningen, vallende ziekte of medicijnen gebruiken die gevaar op zouden kunnen leveren tijdens het zwemmen, dienen dit vooraf te melden aan de toezichthouder.
 • Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Roken is in de gehele accommodatie verboden.
 • Het is niet toegestaan met straatschoeisel in de zwemzaal en het natte voetendeel van de kleedkamer te lopen.

Met het betreden van onze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Wij wensen u een prettig verblijf in onze accommodatie toe!